Editorial board

Redaktör / Editor: Bosse Holmqvist (bosse.holmqvist@idehist.su.se)

Recensionsredaktörer / Review editors: Petter Hellström & Pia Levin (lychnosred@idehist.uu.se)

Sekreterare / Secretary: Ulla-Britt Jansson

Redaktionskommitté / Editorial committee

Bosse Holmqvist (Stockholm), Karin Johannisson (Uppsala), Hanna Östholm (Uppsala), Thomas Kaiserfeld (KTH), Cecilia Rosengren (Göteborg), Erland Mårald (Umeå), David Dunér (Lund), Sven Widmalm (Linköping)

Internationellt redaktionsråd / International advisory board

Marco Beretta (Bologna), Ellen Krefting (Oslo), David Nye (Syddanskt universitet), Petteri Pietikäinen (Uleåborg)

Tidigare redaktörer / Former editors

Redaktionens adress / Editorial address

L Y C H N O S
Avd. för vetenskapshistoria
Box 629, SE-751 26 Uppsala, Sweden

Internet: http://www.vethist.idehist.uu.se/lychnos.html

E-post: lychnos@idehist.uu.se