Avdelningen för vetenskapshistoria

Experimentella spår efter en elektrisk 'kalcinering' av en legering, Martinus van Marum. Eerste vervolg der proefneemingen... Haarlem: 1787. Avdelningen för vetenskapshistoria är en forskningsenhet vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Den bedriver avancerad forskning och främjar intellektuellt utbyte inom vetenskapshistoria. Avdelningens medarbetare söker förstå vetenskapligt arbete, dess praktiker såväl som dess ideal, som historiska fenomen. I och med etablerandet av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria – vars innehavare även fungerar som föreståndare – har ett stort antal initiativ tagits för att främja en levande forskningsmiljö: Avdelningen tar regelbundet emot besökande professorer, disputerade forskare och doktorander, vilka alla förstärker den pågående forskningen samtidigt som de bidrar till institutionens undervisning. Varje år bjuder avdelningen in en framstående forskare inom området för att hålla Hans Rausing-föreläsningen. Med ojämna mellanrum arrangeras symposier kring aktuella forskningsämnen. Ett forskningsseminarium hålls regelbundet tillsammans med institutionen.

Hans Rausing föreläsningarna

Each year the Office invites an outstanding scholar in the field to give the Hans Rausing Lecture. Read more about the lectures here.

International Graduate Seminar in History of Science

NEW GRADUATE COURSE IN AUTUMN 2014. Theme, lecturers and detailed schedule of this International Graduate Seminar in History of Science will be announced soon. »Läs mer

Gerard Bonniers Prize awarded to Professor Tore Frängsmyr

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tore Frängsmyr Gerard Bonniers pris för år 2013. »Läs mer

Laminates of Time - New Publication

Se videon från Hans Rausing-föreläsningen 2013 av Peter Dear: "Laminates of Time: Darwin, Classification, and Selection". »Läs mer