Avdelningen för vetenskapshistoria

Experimentella spår efter en elektrisk 'kalcinering' av en legering, Martinus van Marum. Eerste vervolg der proefneemingen... Haarlem: 1787. Avdelningen för vetenskapshistoria är en forskningsenhet vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Den bedriver avancerad forskning och främjar intellektuellt utbyte inom vetenskapshistoria. Avdelningens medarbetare söker förstå vetenskapligt arbete, dess praktiker såväl som dess ideal, som historiska fenomen. I och med etablerandet av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria – vars innehavare även fungerar som föreståndare – har ett stort antal initiativ tagits för att främja en levande forskningsmiljö: Avdelningen tar regelbundet emot besökande professorer, disputerade forskare och doktorander, vilka alla förstärker den pågående forskningen samtidigt som de bidrar till institutionens undervisning. Varje år bjuder avdelningen in en framstående forskare inom området för att hålla Hans Rausing-föreläsningen. Med ojämna mellanrum arrangeras symposier kring aktuella forskningsämnen. Ett forskningsseminarium hålls regelbundet tillsammans med institutionen.

Hans Rausing föreläsningarna

Each year the Office invites an outstanding scholar in the field to give the Hans Rausing Lecture. Read more about the lectures here.

Workshop: From the Library to the Laboratory and Back Again

Most of us know science only through their textual or visual representations. Unfortunately the actual work of doing science remains largely obscure. The making of scientific facts certainly involves much more than reading, thinking and writing. To a large degree it requires meticulous physical experimentation within the material world. At this workshop we will reappraise experiment as a means of historical investigation. »Läs mer

Hans Rausing Fellows 2016

The Office for History of Science welcomes their Hans Rausing Fellows: Lawrence M. Principe, Drew Professor of the Humanities at Johns Hopkins University, Baltimore and Staffan Müller-Wille, Professor of History of the Life Sciences at Exeter University & University of Lübeck. »Läs mer

Second edition: Histoire des Sciences et des Savoirs

The History of Science and Knowledge in three volumes, edited by a collective of historians: Christophe Bonneuil, Stéphane van Damme, Dominique Pestre, Kapil Raj and H. Otto Sibum. »Läs mer