Avdelningen för vetenskapshistoria

Experimentella spår efter en elektrisk 'kalcinering' av en legering, Martinus van Marum. Eerste vervolg der proefneemingen... Haarlem: 1787. Avdelningen för vetenskapshistoria är en forskningsenhet vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Den bedriver avancerad forskning och främjar intellektuellt utbyte inom vetenskapshistoria. Avdelningens medarbetare söker förstå vetenskapligt arbete, dess praktiker såväl som dess ideal, som historiska fenomen. I och med etablerandet av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria – vars innehavare även fungerar som föreståndare – har ett stort antal initiativ tagits för att främja en levande forskningsmiljö: Avdelningen tar regelbundet emot besökande professorer, disputerade forskare och doktorander, vilka alla förstärker den pågående forskningen samtidigt som de bidrar till institutionens undervisning. Varje år bjuder avdelningen in en framstående forskare inom området för att hålla Hans Rausing-föreläsningen. Med ojämna mellanrum arrangeras symposier kring aktuella forskningsämnen. Ett forskningsseminarium hålls regelbundet tillsammans med institutionen.

Hans Rausing föreläsningarna

Each year the Office invites an outstanding scholar in the field to give the Hans Rausing Lecture. Read more about the lectures here.

Mechanicus. Performing an Early Modern Persona.

Jacob Orrje successfully defended his PhD thesis, Mechanicus. Performing an Early Modern Persona, in the Department of History of Science and Ideas at Uppsala University. He studied mechanics as a means of making men, rather than machines. Drawing on Swedish sources from 1700–50, it approaches mechanics as an exercise of a virtuous subject, known to his contemporaries as the “mechanicus”.  »Läs mer

The Limits of Matter

During the seventeenth and eighteenth centuries, Europeans raised a number of questions about the nature of reality and found their answers to be different from those that had satisfied their forebears. They discounted tales of witches, trolls, magic, and miraculous transformations and instead began looking elsewhere to explain the world around them. In The Limits of Matter, Hjalmar Fors investigates how conceptions of matter changed during the Enlightenment and pins this important change in European culture to the formation of the modern discipline of chemistry. »Läs mer

Colours, 1750 - 1850

The historical research of Annik Pietsch has been published. As a conservation scientist, biochemist and art historian she had worked in the independent research group "Experimental History of Science" of the Max Planck Institute for History of Science, Berlin. The book is entitled: Malerei, Technik, Ästhetik und Wissenschaft der Farbe 1750 - 1850: eine produktionsästhetische Studie zur 'Blüte' und zum 'Verfall' der Malerei in Deutschalnd am Beispiel Berlin. Deutscher Kunstverlag, Kunstwissenschaftliche Studien, 179; 743 pages, ISBN 978-3-422-07260-2 »Läs mer