Avdelningen för vetenskapshistoria

Experimentella spår efter en elektrisk 'kalcinering' av en legering, Martinus van Marum. Eerste vervolg der proefneemingen... Haarlem: 1787. Avdelningen för vetenskapshistoria är en forskningsenhet vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Den bedriver avancerad forskning och främjar intellektuellt utbyte inom vetenskapshistoria. Avdelningens medarbetare söker förstå vetenskapligt arbete, dess praktiker såväl som dess ideal, som historiska fenomen. I och med etablerandet av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria – vars innehavare även fungerar som föreståndare – har ett stort antal initiativ tagits för att främja en levande forskningsmiljö: Avdelningen tar regelbundet emot besökande professorer, disputerade forskare och doktorander, vilka alla förstärker den pågående forskningen samtidigt som de bidrar till institutionens undervisning. Varje år bjuder avdelningen in en framstående forskare inom området för att hålla Hans Rausing-föreläsningen. Med ojämna mellanrum arrangeras symposier kring aktuella forskningsämnen. Ett forskningsseminarium hålls regelbundet tillsammans med institutionen.

Hans Rausing föreläsningarna

Each year the Office invites an outstanding scholar in the field to give the Hans Rausing Lecture. Read more about the lectures here.

THINGS MATTER - Graduate Seminar, hst 15

In autumn 2015 Uppsala University offers a graduate seminar open to master and doctoral students in the humanities and the sciences in the Stockholm-Uppsala region. The course focuses on MATERIAL CULTURE AND ITS CHALLENGES TO WRITING HISTORY.
»Läs mer

  »Läs mer

Course period Sept. 10th - Nov. 5th, 2015. In case of interest please register until September 3rd by sending an e-mail to  ulla-britt.jansson@idehist.uu.se   or to the course leader, prof. H. Otto Sibum, otto.sibum@idehist.uu.se »Läs mer

Mechanicus. Performing an Early Modern Persona.

Jacob Orrje successfully defended his PhD thesis, Mechanicus. Performing an Early Modern Persona, in the Department of History of Science and Ideas at Uppsala University. He studied mechanics as a means of making men, rather than machines. Drawing on Swedish sources from 1700–50, it approaches mechanics as an exercise of a virtuous subject, known to his contemporaries as the “mechanicus”.  »Läs mer

The Limits of Matter

During the seventeenth and eighteenth centuries, Europeans raised a number of questions about the nature of reality and found their answers to be different from those that had satisfied their forebears. They discounted tales of witches, trolls, magic, and miraculous transformations and instead began looking elsewhere to explain the world around them. In The Limits of Matter, Hjalmar Fors investigates how conceptions of matter changed during the Enlightenment and pins this important change in European culture to the formation of the modern discipline of chemistry. »Läs mer