Avdelningen för vetenskapshistoria

Experimentella spår efter en elektrisk 'kalcinering' av en legering, Martinus van Marum. Eerste vervolg der proefneemingen... Haarlem: 1787. Avdelningen för vetenskapshistoria är en forskningsenhet vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Den bedriver avancerad forskning och främjar intellektuellt utbyte inom vetenskapshistoria. Avdelningens medarbetare söker förstå vetenskapligt arbete, dess praktiker såväl som dess ideal, som historiska fenomen. I och med etablerandet av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria – vars innehavare även fungerar som föreståndare – har ett stort antal initiativ tagits för att främja en levande forskningsmiljö: Avdelningen tar regelbundet emot besökande professorer, disputerade forskare och doktorander, vilka alla förstärker den pågående forskningen samtidigt som de bidrar till institutionens undervisning. Varje år bjuder avdelningen in en framstående forskare inom området för att hålla Hans Rausing-föreläsningen. Med ojämna mellanrum arrangeras symposier kring aktuella forskningsämnen. Ett forskningsseminarium hålls regelbundet tillsammans med institutionen.

Forskningsseminarium

Nästa seminarium:

2/12 Erling Sandmo, Oslo University: Olaus Magnus: an epistemological perspective Läs mer

Kommande seminarier

  • 11/12 Jens Erikssson
  • 16/12 Richard Staley, Cambridge University
  • 3/2 Michael Hagner, ETH Zürich

Läs mer

Hans Rausing föreläsningarna

Each year the Office invites an outstanding scholar in the field to give the Hans Rausing Lecture. Read more about the lectures here.

Wastewilderness - Hans Rausing Lecture 2014

On Monday, October 6,  6.15 p.m, Joseph Pellegrino University Professor in History of Science and Physics, Peter Galison,  from Harvard University, Cambridge, MA, is giving the Hans Rausing Lecture 2014 at Uppsala University. »Läs mer

Unsettled Frontiers - Science and Knowledge in the Long 19th Century

On September 4th, 2014 a graduate seminar open to master and doctoral students in the humanities and the sciences in the Stockholm-Uppsala region starts. »Läs mer

Gerard Bonniers Prize awarded to Professor Tore Frängsmyr

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tore Frängsmyr Gerard Bonniers pris för år 2013. »Läs mer