Avdelningen för vetenskapshistoria

Experimentella spår efter en elektrisk 'kalcinering' av en legering, Martinus van Marum. Eerste vervolg der proefneemingen... Haarlem: 1787. Avdelningen för vetenskapshistoria är en forskningsenhet vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Den bedriver avancerad forskning och främjar intellektuellt utbyte inom vetenskapshistoria. Avdelningens medarbetare söker förstå vetenskapligt arbete, dess praktiker såväl som dess ideal, som historiska fenomen. I och med etablerandet av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria – vars innehavare även fungerar som föreståndare – har ett stort antal initiativ tagits för att främja en levande forskningsmiljö: Avdelningen tar regelbundet emot besökande professorer, disputerade forskare och doktorander, vilka alla förstärker den pågående forskningen samtidigt som de bidrar till institutionens undervisning. Varje år bjuder avdelningen in en framstående forskare inom området för att hålla Hans Rausing-föreläsningen. Med ojämna mellanrum arrangeras symposier kring aktuella forskningsämnen. Ett forskningsseminarium hålls regelbundet tillsammans med institutionen.

Forskningsseminarium

Nästa seminarium:

3/2 Michael Hagner, ETH Zürich: What Happened to the Scholarly Book? Läs mer

Kommande seminarier

  • 17/2 Viktoria Tkacyzk, Universiteit van Amsterdam/Max Planck Institute for the History of Science
  • 17/3 Stewart Allen, University of Edinburgh
  • 31/3 Patricia Fara, Clare College, Cambridge

Läs mer

Hans Rausing föreläsningarna

Each year the Office invites an outstanding scholar in the field to give the Hans Rausing Lecture. Read more about the lectures here.

New Publication

The historical research of Annik Pietsch has been published. As a conservation scientist, biochemist and art historian she had worked in the independent research group "Experimental History of Science" of the Max Planck Institute for History of Science, Berlin. The book is entitled: Malerei, Technik, Ästhetik und Wissenschaft der Farbe 1750 - 1850: eine produktionsästhetische Studie zur 'Blüte' und zum 'Verfall' der Malerei in Deutschalnd am Beispiel Berlin. Deutscher Kunstverlag, Kunstwissenschaftliche Studien, 179; 743 pages, ISBN 978-3-422-07260-2 »Läs mer

Hans Rausing-föreläsningen 2014

Se videon från Hans Rausing-föreläsningen 2014 av Peter Galison: "Wastewilderness".  »Läs mer

Gerard Bonniers Prize awarded to Professor Tore Frängsmyr

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tore Frängsmyr Gerard Bonniers pris för år 2013. »Läs mer