Avdelningen för vetenskapshistoria

Experimentella spår efter en elektrisk 'kalcinering' av en legering, Martinus van Marum. Eerste vervolg der proefneemingen... Haarlem: 1787. Avdelningen för vetenskapshistoria är en forskningsenhet vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Den bedriver avancerad forskning och främjar intellektuellt utbyte inom vetenskapshistoria. Avdelningens medarbetare söker förstå vetenskapligt arbete, dess praktiker såväl som dess ideal, som historiska fenomen. I och med etablerandet av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria – vars innehavare även fungerar som föreståndare – har ett stort antal initiativ tagits för att främja en levande forskningsmiljö: Avdelningen tar regelbundet emot besökande professorer, disputerade forskare och doktorander, vilka alla förstärker den pågående forskningen samtidigt som de bidrar till institutionens undervisning. Varje år bjuder avdelningen in en framstående forskare inom området för att hålla Hans Rausing-föreläsningen. Med ojämna mellanrum arrangeras symposier kring aktuella forskningsämnen. Ett forskningsseminarium hålls regelbundet tillsammans med institutionen.

Hans Rausing föreläsningarna

Each year the Office invites an outstanding scholar in the field to give the Hans Rausing Lecture. Read more about the lectures here.

Hans Rausing Lecture 2015

given by Angela N. H. Creager. She is the Thomas M. Siebel Professor in the History of Science at Princeton University and the author of The Life of a Virus: Tobacco Mosaic Virus as an Experimental Model, 1930–1965 and Life Atomic: A History of Radioisotopes in Science and Medicine, both published by the University of Chicago Press. Her recent research focuses on the history of environmental health and regulation. She is currently President of the History of Science Society. Her lecture is entitled: “‘EAT. DIE.’ The Domestication of Carcinogens in the 1980s”.
»Läs mer

New Publication: Histoire des Sciences et des Savoirs

The History of Science and Knowledge in three volumes, edited by a collective of historians: Christophe Bonneuil, Stéphane van Damme, Dominique Pestre, Kapil Raj and H. Otto Sibum. »Läs mer

THINGS MATTER - Graduate Seminar, hst 15

In autumn 2015 Uppsala University offers a graduate seminar open to master and doctoral students in the humanities and the sciences in the Stockholm-Uppsala region. The course focuses on material culture and its challenges to writing history. »Läs mer

  »Läs mer

Course period Sept. 10th - Nov. 5th, 2015. In case of interest please register until September 3rd by sending an e-mail to  ulla-britt.jansson@idehist.uu.se   or to the course leader, prof. H. Otto Sibum, otto.sibum@idehist.uu.se »Läs mer