Avdelningen för vetenskapshistoria

Experimentella spår efter en elektrisk 'kalcinering' av en legering, Martinus van Marum. Eerste vervolg der proefneemingen... Haarlem: 1787. Avdelningen för vetenskapshistoria är en forskningsenhet vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Den bedriver avancerad forskning och främjar intellektuellt utbyte inom vetenskapshistoria. Avdelningens medarbetare söker förstå vetenskapligt arbete, dess praktiker såväl som dess ideal, som historiska fenomen. I och med etablerandet av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria – vars innehavare även fungerar som föreståndare – har ett stort antal initiativ tagits för att främja en levande forskningsmiljö: Avdelningen tar regelbundet emot besökande professorer, disputerade forskare och doktorander, vilka alla förstärker den pågående forskningen samtidigt som de bidrar till institutionens undervisning. Varje år bjuder avdelningen in en framstående forskare inom området för att hålla Hans Rausing-föreläsningen. Med ojämna mellanrum arrangeras symposier kring aktuella forskningsämnen. Ett forskningsseminarium hålls regelbundet tillsammans med institutionen.

Forskningsseminarium

Nästa seminarium:

6/9 Staffan Müller-Wille (University of Exeter): Names and Numbers: “Data” in Classical Natural History, 1758–1859 Läs mer

Kommande seminarier

  • 27/9 Kenji Ito (Sokendai University)
  • 17/10 Giana Pomata (Johns Hopkins University)
  • 18/10 Silvia Waisse (PUC Sao Paulo)

Läs mer

Hans Rausing föreläsningarna

Each year the Office invites an outstanding scholar in the field to give the Hans Rausing Lecture. Read more about the lectures here.

THINGS MATTER

In autumn 2016 Uppsala University offers a graduate seminar open to doctoral students in the humanities and the sciences in the Stockholm-Uppsala region. The course focuses on materialities of knowledge production and its challenges to writing history. »Läs mer

Workshop: From the Library to the Laboratory and Back Again

Most of us know science only through their textual or visual representations. Unfortunately the actual work of doing science remains largely obscure. The making of scientific facts certainly involves much more than reading, thinking and writing. To a large degree it requires meticulous physical experimentation within the material world. At this workshop we will reappraise experiment as a means of historical investigation. »Läs mer

Hans Rausing Fellows 2016

The Office for History of Science welcomes their Hans Rausing Fellows: Lawrence M. Principe, Drew Professor of the Humanities at Johns Hopkins University, Baltimore (February and March 2016), and Staffan Müller-Wille, Professor of History of the Life Sciences at Exeter University & University of Lübeck (September until December, 2016). »Läs mer